edit icon
edit icon

My Rank
My Points
Referrals Accepted
0
Referrals Pending
0

How to Earn Points

Keep collecting points to move up the leaderboard.
Exclusive Coke® Studio merchandise up for grabs for top 100 scorers weekly.

Not only that, top 5 at the end of the contest win tickets to a global music festival!

Rank Name Score
1 Aaryan 25
2 20
3 Nitish 15
4 Ttllll 15
5 Sonu Singh 15
6 Sagar 10
7 Rahul 10
8 Ganesh 10
9 Simar Grewal 10
10 Ashish Kamble 10
11 Rakadim Sangma 10
12 Kritika Singh 10
13 Sahil 10
14 Snehashis Basu 10
15 10
16 Sagar 10
17 Akshay 10
18 MANOHAR SOLANKI 10
19 10
20 Sumi 10
21 Pranith Poojary 10
22 10
23 10
24 10
25 Nikita Gaikwad 10
26 vijay Choudhary 10
27 Hamraz 10
28 10
29 Siyan 10
30 Pradip Mohanta 10
31 VISHWA 10
32 Harsh Buddh 10
33 10
34 Shashi 10
35 Biswajit Saha 10
36 Arvind 10
37 Sarvesh Chavan 10
38 10
39 10
40 Radharaman 10
41 Rajat Kumar 10
42 Akhila 10
43 Vaibhav 10
44 Cherry 10
45 Aman Kumar 10
46 10
47 Jaskirat Bhullar 10
48 Moyur Gogoi 10
49 10
50 Suresh Neelakandan 10
51 Hemrajt 10
52 PUNARPREET SINGH 10
53 Ash 10
54 Ravi Chaudhary 10
55 10
56 Abhi 10
57 Narinder Thakur 10
58 Nitin Pathania 10
59 10
60 Harjinder Singh 10
61 Sanjay 10
62 Harsh 10
63 10
64 10
65 Abi 10
66 Thameem 10
67 Aman Kumar 10
68 10
69 Sowndhar 10
70 Shajahan sheik 10
71 Bubu 10
72 SS 10
73 Sayeed Anwar 10
74 10
75 Anjali 10
76 Manoj Singh 10
77 Vishal 10
78 Suriya Prakash Raj 10
79 10
80 Anurag 10
81 SALEhalfej 10
82 Anudeep Sinha 10
83 Adi 10
84 Pratyush 10
85 Raj 10
86 Kavi 10
87 10
88 Parshant 10
89 NINJA GAMING 10
90 Divya 10
91 Prathik shetty 10
92 Salman 10
93 Kiranveer Kaur Brar 10
94 Ravi 10
95 Mohit 10
96 Azfar 10
97 Brij 10
98 Aliasgar 10
99 Jeevan 10
100 Haidar Ali 10